Náš deň

Začiatok škôlky

príchod detí, hry a hrové činnosti

7:30 - 8:15

Cvičenie

zdravé rozhýbanie telíčok

8:15- 8:30

Desiata

predchádza jej osobná hygiena

8:45- 9:00

Hlavný program

vzdelávacie aktivity, tvorivé činnosti

9:00 - 10:00

Pobyt vonku

na dvore, výlet v meste, či do prírody

10:00- 11:30

Obed

predchádza mu osobná hygiena
po obede dentálna hygiena

11:45- 12:25

Oddych

deti, ktoré už nespinkajú si poležia, počúvajú rozprávku (číta pani "U")

12:30 - 14:00

Voľná hra

spoločné, individuálne hry 

14:00 - 14:40

Olovrant

predchádza mu osobná hygiena

14:45 - 15:15

Vzdelávacia aktivita

popoludňajšia vzdelávacia aktivita, hodnotenie dňa, voľná hra detí.
odchod detí domov

15:20- 16:00

objavujeme, skúmame, čítame, hráme sa...

... či sme vnútri...

...či na dvore...

... či na výlete...