Cenník

Mesačný poplatok za dieťa

do 10. dňa v mesiaci

150€

Dvaja súrodenci

cena spolu

280€

Celodenné stravné


2,20€

Poldenné stravné


1,90€