NEZÁBUDKA

Súkromná materská škola v centre Banskej Štiavnice s rešpektujúcim prístupom k deťom
Dávame si ocenenie, povzbudenie a rešpekt

CESTA je cieľ

 • Plnenie požiadaviek z titulu autority, alebo odmeny má rýchle výsledky, no nie sú prospešné pri budovaní osobnosti dieťaťa. Takto sa tvorí zameranie na výkon, túžbu po pochvale z vonku (závislosť na uznaní a prijatí okolia, ľahká manipulácia). U nás je podstatný predovšetkým proces, sekundárny je výsledok.

 • V priaznivej sociálno-emocionálnej atmosfére sa u nás deti cítia bezpečne, budujeme vzájomnú dôveru, ponúkneme oporu.

 • Deti sa učia napodobňovaním a pani učiteľky sú im primeraným vzorom. To, čo sa ukrýva v nich, cez seba odovzdávajú deťom. Deti v aktivitách sprevádzajú pri objavovaní vlastnej jedinečnosti. Vnímavo, pokojne a pružne reagujú na aktuálne denné výzvy. 

PROSTREDIE je dôležité

 • K rozvoju osobnosti nevyhnutne patrí prostredie, ktoré dieťa ovplyvňuje, či už sú to samotné miestnosti a vonkajší dvor, ale aj výlety do prírody, či mesta. 

 • V čo najväčšej miere chodíme von, kľudne, aj keď prší.
 • Venujeme sa našim rastlinkám, ktoré sme spoločne vysadili a staráme sa o ne, chodíme do Botanickej záhrady, na okolité lúky, tajchy, les...
 • Deti vedieme k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o zdravie.
 • Naše jedlá sú chutné, deti majú každý deň ovocie a zeleninu. 

objavujeme bájne svety z knižiek, rozprávok a príbehov
hráme sa, tvoríme, vnímame, získavame zručnosti

ZÁŽITOK, ZMYSLY 

 • Je pre nás dôležité inšpirovať deti, aby vnímali krásu okolo seba. A to nie len v prírode, či histórii, ale aj vo vzájomných vzťahoch, aj vo vzťahu k sebe samému.
 • Spoločne sa popasujeme s problémom zamieňania si pokroku s konzumom.
 • Formou zážitkového učenia, skúmania, experimentovania a objavovania sa deti u nás oboznamujú so základnými princípmi ekológie, získavajú zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, lásku a úctu k prírode a svetu.
 • Získavajú skúsenosti o nevyhnutnej spolupráci medzi človekom a prírodou, ale aj medzi ľuďmi vzájomne.

NAŠI RODIČIA & DETI

Veronika B.

Som veľmi vďačná, že sme nášho synčeka zverili práve do Nezábudky, kde aj vďaka ich láskavým rukám dozrieva do plnohodnotného celistvého zodpovedného veselého a šťastného chlapca. 

Mirka

Som šťastná, že obidve moji deti mali tú možnosť chodiť do škôlky Nezábudka. Verím, že vďaka nej dostali ten najlepší základ do života: láskavý a tvorivý prístup učiteliek, objavovanie krás prírody a sveta, rozvíjanie bohatej detskej fantázie, pocit dôvery a blízkosti v priateľskej atmosfére.

O vaše deti sa s láskou postaráme